Služby

  • Centrum pro komplexní péči o ohrožené děti- krátkodobé pobyty pro děti z rodin s přechodnými sociálními a zdravotními problémy
  •  Dětský koutek Hajánek- dlouhodobé i denní pobyty dětí do 4 let věku a handicapovaných dětí do věku 6 let
  • Sociální poradenství- základní poradenství v sociální problematice pro ubytované matky a poradenství v oblasti náhradní rodinné péče
  • Pobyty rodičů s dětmi- zácvik rodičů v péči o dítě
  • Rehabilitační pobyty
  • Neurologická ambulance
  • Pediatrická péče- léčebně preventivní péče pro děti s dočasnými nebo dlouhodobými zdravotními problémy
  • Psychologická péče- vývojová diagnostika, hodnocení psychomotorického vývoje, poradenství pro rodinu
  • Fyzioterapie- metody, jejichž cílem je zlepšení pohybové aktivity
  • Speciálně pedagogická péče- rozvoj jednotlivých složek výchovy